Vysokou kvalitu výroby dokládá certifikace systému řízení ISO 9001:2001

Kvalitu našich výrobků zajišťujeme důslednou kontrolou. Měření je prováděno vyškolenými pracovníky na nejmodernější a kvalitní měřicí technice. Pro zákazníky jsou z měření generovány podrobné měřicí protokoly.

Měřící přístroje

 • Souřadnicový měřící CNC stroj Mitutoyo CRYSTA-Apex S574

  rozsah měření až do kvadrantu 500x700x400 mm, přesnost měření 0,002 mm, výstup protokolu o měření pro zákazníka

 • Konturoměr Mitutoyo CV-1000

  pro přesné měření složitých tvarových dílů, přesnost měření 0,002 mm, výstup protokolu o měření pro zákazníka

 • Souřadnicový měřící CNC stroj Mitutoyo CRYSTA-Apex S574

  rozsah měření až do kvadrantu 500x700x400 mm, přesnost měření 0,002 mm, výstup protokolu o měření pro zákazníka

 • Drsnoměr Mitutoyo SURFTEST SJ-201P

  přesné měření kvality povrchu obrobku